header banner
Default

Cookie- og privatlivspolitikk | Financial Times


Vores adresse er:

Økonomisk Ugebrev
Forbindelsesvej 12, 2. sal.
2100 København 

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det?

VIDEO: Føj nemt privatlivspolitik, vilkår og cookiepolitik til dit websted
Katie O'Brien

Cookies

VIDEO: Hvordan tilføjer man en privatlivs- og cookiepolitik til dit websted?
CookieYes

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Indlejret indhold fra andre websteder

VIDEO: Hvad du skal vide om onlinecookies og privatlivsindstillinger
TODAY

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvor længe vi gemmer dine data

VIDEO: Webinar: Cookies og GDPR for kommuner. Indsamling af samtykke til cookies.
Cookie Information - Protect your digital world

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data?

VIDEO: Webinar om cookies, samtykke og GDPR. Cookie Information og IntegraLaw
Cookie Information - Protect your digital world

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data?

VIDEO: Privacy 101: Cookies
OneTrust

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Sources


Article information

Author: Katherine Bailey

Last Updated: 1700143562

Views: 512

Rating: 3.6 / 5 (65 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Katherine Bailey

Birthday: 1983-12-26

Address: 475 Meadows Isle, North Jenny, ND 52905

Phone: +3996183436416836

Job: Article Writer

Hobby: Video Editing, Crochet, Magic Tricks, Dancing, Calligraphy, Robotics, Tennis

Introduction: My name is Katherine Bailey, I am a valuable, priceless, proficient, vivid, dear, accessible, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.