header banner
Default

Crypto DeFi is niet betrokken bij de problemen met FTX


We berichtten er in de nasleep van het FTX fiasco van vorige maand al over; de positieve reactie die decentralized finance (DeFi) toonde op de ondergang van crypto exchange FTX. Een maandelijks onderzoek van DappRadar concludeert dit en meer.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

DeFi activiteit neemt toe

VIDEO:

November, wellicht een van de grimmigste maanden in de geschiedenis van de crypto industrie, zag de interesse in DeFi enkel een minimale afname. Het aantal dagelijkse actieve gebruikers nam ten opzichte van vorige maand met 21% toe. De ineenstorting van FTX tastte het vertrouwen in gecentraliseerde exchanges aanzienlijk aan. De groeiende interesse in gedecentraliseerde protocollen is daarom geen verrassing.

Het onderzoek van DappRadar nam ook een kijkje naar het aantal actieve gebruikers van verschillende blockchain protocollen. De blockchain met veruit de meeste actieve gebruikers, de Binance chain, zag geen grote veranderingen in het aantal gebruikers. Wat opviel was een positieve ommekeer wat betreft het aantal actieve adressen voor Ethereum (ETH). In negatieve zin sprong Solana eruit. Het aantal actieve adressen nam met maar liefst 65 procent af.

NFT’s lijden

VIDEO:

Daarnaast is de NFT sector nog maar een schim van wat het was. Sinds het begin van het jaar is de interesse in NFT’s in een genadeloze vrije val beland, en het einde van die val is ver te zoeken. In november nam het handelsvolume van NFT’s met 17 procent af naar 546 miljoen dollar, het laagste niveau dit jaar. 

NFT’s zijn echter nog steeds alles behalve waardeloos. De meest prijzige NFT die in november werd verkocht was een ‘Ape’ van de Bored Ape Yacht Club collectie. Het exemplaar werd voor 780 ethereum verkocht, ter waarde van ongeveer 975 duizend dollar. Ter vergelijking; de duurste NFT ooit werd verkocht voor ruim 69 miljoen dollar.

De globale economie heeft het dit jaar te verduren. Ook de crypto industrie, een relatief jonge industrie wordt niet gespaard. Maar ondanks de teleurstellende cijfers zijn er dus lichtpuntjes te bekennen in crypto land en blijft de sector actief; in gebruikers en in ontwikkeling. 

Sources


Article information

Author: Tyler Hodge

Last Updated: 1699648081

Views: 848

Rating: 4.6 / 5 (98 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyler Hodge

Birthday: 1966-09-27

Address: 87355 Laura Ferry Suite 332, Wilsonburgh, CO 19925

Phone: +3770102693857777

Job: Veterinarian

Hobby: Puzzle Solving, Photography, Lock Picking, Coin Collecting, Astronomy, Scuba Diving, Traveling

Introduction: My name is Tyler Hodge, I am a brilliant, multicolored, Adventurous, unguarded, capable, skilled, sincere person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.